• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Nowoczesne rozwiązania w projektowaniu klatek schodowych i wind.

W armaturach grzewczych kominy grają niezmiernie ważną rolę będąc szczegółem, odprowadzającym z kotłów oswobadzane w procesie spalania drzewa, oleju opałowego lub gazu kwasy, sole inne żrące substancje. Obciążenia spływające na kominy w związku z ich rolą w systemach grzewczych są bardzo ogromne. W takich sytuacjach najważniejszym rozwiązaniem, umożliwiającym podniesienie żywotności komina jest przeznaczenie poprawnego wkładu kominowego. Wybór wkładu kominowego uzależniony jest od charakteru samej instalacji oraz typu spalanego w kotłach surowca. Przykładowo stosowanie drewna, jako materiału opałowego jednoznacznie daje do zrozumienia, że najlepszym z możliwych rozstrzygnięć jest wykorzystanie wkładu kominowego odpornego na wysokie temperatury. Kiedy przy spalaniu uwalniane są silnie żrące materiały, wtenczas powinny być użytkowane ANCHOR. To właśnie dzięki swej elastyczność oraz kielichowym połączeniom poszczególnych szczegółów wykonanych ze szczególnej, kwasoodpornej stali, z powodzeniem można je użytkować w przypadku krzywych i starych kominów.

1. Instrukcje

2. Wiadomości

3. Szczegóły

4. Otwórz link

5. Znajdź tutaj

Categories: Architektura

Comments are closed.